AZ Klima zahájila implementaci systému Microsoft Dynamics AX

Společnost AZ Klima zahájila implementaci nového Informačního systému Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta). Implementaci bude provádět společnost Dynamica,  která byla vybrána zejména kvůli svým zkušenostem v segmentu výrobních firem.

Společnost AZ Klima očekává od zavedení nového Informačního systému Microsoft Dynamics AX především kontrolu nad všemi podnikovými procesy soustředěnou v jednom řešení, vždy dostupném všem oprávněným uživatelům. Prioritou je dostupnost a spolehlivost Informací potřebných pro správné rozhodování při řízení toku zakázek. S pomocí konfigurátoru výrobků bude připraveno vertikální řešení propojující výpočtové moduly vzduchotechniky s materiálovou základnou, což významně zefektivní jak příjem nových zakázek, tak jejich další zpracování. Společnost dále očekává silnou podporu elektronické komunikace uvnitř i vně společnosti.

Cílem je zajistit další rozvoj společnosti AZ Klima při zvyšujících se nárocích trhu, využívat intenzivněji vlastní i externí zdroje a spolehlivě obsloužit zvyšující se počet zákazníků.

Společnost AZ Klima s.r.o. zajišťuje technické zařízení budov a provádí komplexní dodávky vzduchotechniky a chladící techniky do staveb, které slouží administrativě, obchodu, výrobě, zdravotnictví, stravování, kultuře a sportu. Společnost pokrývá celé spektrum činností od návrhu, přes výrobu a montáž, až po servisní služby.