Dynamica zaujala tajemníky měst a obcí ČR

Společnost Dynamica se účastnila programu XXV. valného shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOU), které se konalo ve dnech 26.–28. května v Chomutově.

V pondělí 27. května jsme městským a obecním tajemníkům prezentovali náš projekt nasazení Intranetu na Magistrátu města Hradec Králové. Přítomní tajemníci se živě zajímali o prezentované řešení, jeho konkrétní přínosy a zkušenosti s využíváním Intranetu. Ocenili také informace z praktického života úřadu, o které se s nimi podělila vedoucí odboru vnitřních služeb Magistrátu města Hradec Králové Mgr. Denisa Netolická.