Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti Dynamica

V rámci společnosti Dynamica realizujeme projekt „Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti Dynamica“.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je spolufinancován prostředky Evropské unie z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

EU operacni program zamestnanost.png