Mendelova univerzita bude řídit Transfer technologií s pomocí Dynamics CRM

Tisková zpráva, Brno 11.červenec 2013

Společnost Dynamica byla vybrána jako dodavatel informačního systému na podporu Transferu technologií na Mendelově univerzitě v Brně.

Společnost Dynamica byla vybrána jako dodavatel informačního systému na podporu Transferu technologií na Mendelově univerzitě v Brně. Cílem projektu je poskytnout pracovníkům Mendelovy univerzity efektivní nástroj pro evidenci jednotlivých případů prodeje licencí, patentů či průmyslových vzorů, které jsou výstupem vědecké činnosti školy. Kromě evidence systém umožňuje sledovat jednotlivé fáze Transferu technologií, uchovávat historii komunikace, jako jsou e-maily, schůzky, telefonáty či zápisy z jednání, a také podporuje správu dokumentů k jednotlivým technologiím a smluvní dokumentaci.

Transfer technologií představuje proces převodu znalostí a technologií z místa svého vzniku (univerzity) na místo, kde je převedená znalost nebo technologie využita v praxi (průmyslová firma či jiná instituce).

„Na základě analýzy potřeb univerzity v oblasti komercializace jsme došli k závěru, že nastavení procesů a zefektivnění práce Centra transferu technologií lze optimálně vyřešit prostřednictvím produktu Microsoft Dynamics CRM 2011. Tímto řešením jsme pokryli nejen specifickou oblast Transferu technologií, ale i problematiku spolupráce s aplikační sférou jako takovou – řešení poskytuje komplexní soubor informací souvisejících s komunikací mezi univerzitou a zákazníkem. Společnost Dynamica a.s. jsme si vybrali primárně díky zkušenostem, které má s akademickou sférou a všemi specifiky, které s tímto segmentem nepochybně souvisejí,“ uvedl ředitel Centra transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně Robert Plaga.

„Při spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně můžeme zužitkovat naše bohaté zkušenosti, které máme s akademickou sférou, a samozřejmě také podrobné znalosti platformy Dynamics CRM,“ uvedl ředitel společnosti Dynamica Boris Bělousov.

Projekt byl zahájen 30. května 2013 s plánovaným uvedením do ostrého provozu k 1. srpnu 2013.