Společnost ZVVZ Machinery nasadila Microsoft Dynamics CRM s pomocí Dynamica a.s.

logoZVVZ.JPG

Společnost ZVVZ Machinery a.s. se rozhodla pro zlepšování vztahů se zákazníky prostřednictvím řešení Microsoft Dynamics CRM. Jako implementačního partnera si vybrala společnost Dynamica, a.s. 

Primárním cílem nasazení Dynamics CRM bylo maximální zautomatizování tvorby obchodních plánů, zpřesnění evidence aktivit k jednotlivým výrobním zakázkám, vytvoření prostředí pro sdílení informací napříč obchodními jednotkami a umožnění práce s CRM z prostředí MS Outlook.

Před nasazením CRM systému ZVVZ Machinery používala samostatné soubory a aplikace napříč jednotlivými obchodními jednotkami bez centralizovaného prostředí integrovaného s firemním ERP systémem. „Postupem času začala uživatelům i vedení chybět nejen provázanost mezi jednotlivými obchodními jednotkami a ERP systémem, ale i komplexnost informací a rychlost, s jakou je byli pracovníci schopni reportovat nadřízeným,“ zdůvodnil motivaci ke změně projektový manažer ZVVZ Petr Tupý.

Vedení ZVVZ Machinery shromáždilo informace o dostupných CRM řešeních a jejich dodavatelích. V průběhu více kolového výběrového řízení zvítězila společnost Dynamica s osvědčeným systémem pro řízení obchodu, marketingu a servisu: Microsoft Dynamics CRM. „Ocenili jsme vstřícný přístup konzultantů a jejich ochotu věnovat nám čas k detailnímu vysvětlení nabídky i možností samotného CRM systému,“ vysvětlil výběr dodavatele řešení Petr Tupý.

Důležitý bod pro rozhodnutí byla i velikost a zkušenosti dodavatele. „U společnosti Dynamica nám vyhovuje to, že není ani malou firmou, která by měla v plánu se na nás implementaci učit, ale ani IT korporací, pro niž bychom nebyli zákazník s odpovídajícím významem. Klíčové bylo i to, že se Dynamica dlouhodobě pohybuje v prostředí strojírenských podniků a má za sebou řadu referenčních projektů,“ uvedl Petr Tupý.

Implementace Dynamics CRM pro 40 uživatelů trvala i s analytickými pracemi 8 měsíců. Projekt zahrnoval pokrytí řady oblastí, primárním cílem však byl obchodní plán, v němž jsou evidovány pravděpodobnosti úspěchu nabídek, plánované tržby dle měsíců a plán cashflow. Součástí nadstandardní dodávky také byla automatická tvorba struktury adresářů pro veškerou dokumentaci každé konkrétní nabídky a zakázky v aplikaci SharePoint.

„Projekt ve společnosti ZVVZ jasně prokázal, že hlavním faktorem úspěchu celé implementace byla důkladná příprava a personální obsazení týmu. Příprava se týkala především dobře popsaných procesů a stanovení cílů dle priorit, kterých mělo ZVVZ v plánu dosáhnout,“ uvedl ředitel společnosti Dynamica Boris Bělousov.

„Ukázalo se, že jsme zvolili správně. Svědčí o tom úspěšné dokončení implementace a rutinní denodenní užívání Dynamics CRM.“ hodnotí rozhodnutí za ZVVZ Machinery, Ing. Libor Španvirt, obchodní ředitel a ředitel realizace dodávek.