Výroční setkání Axpact

Den před zahájením konference Microsoft Convergence 2015 EMEA (viz předchozí aktualita) proběhlo v Barceloně také výroční setkání představitelů členských společností mezinárodního sdružení Axpact, jehož členy jsou poskytovatelé řešení na bázi Microsoft Dynamics AX. 

Za společnost Dynamica se setkání zúčastnil obchodní ředitel Tomáš Hanáček, který zde fakticky reprezentoval  Českou republiku a Slovensko mezi zástupci partnerů celkem z 25 zemí celého světa.

Jednání se zaměřilo na obchodní úspěchy jednotlivých členů v uplynulém roce, vzájemnou spolupráci na mezinárodních implementačních projektech Microsoft Dynamics AX a na plány pro období dalšího roku. Důležitým tématem diskuze byla transformace obchodního modelu ERP systémů směrem k řešením využívajícím cloudové služby. Nová verze Microsoft Dynamics AX, která bude na trh uvolněna v příštím čtvrtletí, je pro nasazení v cloudu aktuálně připravována.

Odpolední části setkání se zúčastnil Mike Ehrenberg, Microsoft Technical Fellow a Chief Technology Officer for Microsoft Business Solutions, který se podílí na strategii vývoje Microsoft Dynamics AX. Mike všechny přítomné seznámil s novinkami ohledně očekávané nové verze Microsoft Dynamics AX a odpověděl na řadu odborných dotazů. Nová verze AX neponese očekávaný název AX7, ale podle Mika se bude nazývat opět prostě Microsoft Dynamics AX. Souvisí to se změnou strategie dalšího vývoje, který by měl být kontinuální a bude průběžně rozvíjet funkčnost aplikace.

Další diskuse pokračovala večerním setkáním nad pravými španělskými tapas a se sklenkou vína v ruce. V dalších dnech jsme se partnery z Axpact potkávali na Microsoft Convergence 2015 EMEA v prostorách Fira Barcelona. Axpact měl na Convergence samostatný stánek v prostorách expa, který sloužil jako místo setkávání partnerů a zákazníků.

Více o setkání Axpact se můžete dozvědět na webových stránkách sdružení zde.