Vzděláváme zaměstnance

09917_Dynamica_Tabule_A3_EU-POVZL_2015-08_03-1.png

Naše společnost úspěšně realizovala projekt s názvem "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců firmy Dynamica, a.s.". Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce Brno-město.