Microsoft Dynamics AX – Engineering Industry

Oborové řešení nad systémem Microsoft Dynamics AX pro podniky, které se zabývají vývojem a výrobou složitých průmyslových výrobků.   Čím složitější výrobky, tím složitější podnikové procesy a tím vyšší nároky na podnikový informační systém. Dynamics AX – Engineering Industry je softwarové řešení na bázi informačního systému Microsoft Dynamics AX vyvinuté společností Dynamica speciálně pro potřeby firem, které se zabývají vývojem a zakázkovou výrobou složitých průmyslových výrobků.


   Řešení využívá širokou obecnou funkčnost robustního ERP systému Microsoft Dynamics AX, kterou upravuje a doplňuje na základě požadavků průmyslových podniků vyvíjejících vyrábějících na zakázku složité stroje a zařízení. Uplatní se zejména ve strojírenských podnicích dodávajících zákazníkům v segmentech energetika, chemický průmysl, těžké strojírenství, hutnictví, ale i dodavatelům konstrukcí pro stavebnictví nebo v automobilovém a leteckém průmyslu.

Engineering_Industry_Trafo.jpg

   Podniky zaměřené na vývoj a zakázkovou výrobu musí efektivně reagovat na specifické požadavky svých zákazníků, aby byly konkurenceschopné. Podmínkou úspěšného podnikání je ummění řídit spolehlivě náklady a termíny. Přitom žádný výrobek není stejný jako druhý. Zákazníci vyžadují specifické úpravy, které je nutné nejprve konstrukčně navrhnout a příslušně upravit i výrobní postupy. Projektové řízení a plánování je nezbytností.

  Oborové řešení Engineering Industry na bázi informačního systému Microsoft Dynamics AX pomáhá průběžně zlepšovat řízení podnikových procesů a efektivněji reagovat na požadavky zákazníků při současném plnění obchodních cílů a tvorbě zisku.

  Řešení Engineering Industry v systému Microsoft Dynamics AX je snadno dostupné a nastavitelné pro většinu podniků bez rizika a zbytečných nákladů. Flexibilní architektura systému Microsoft Dynamics AX umožňuje snadno provádět i úpravy řešení na míru konkrétního podniku a vyřešit jeho specifické požadavky.

  Naším cílem je nabídnou zákazníkům řešení, které jim pomůže získat rozhodující výhody na trhu díky celkovému zlepšení komunikace, přehledu o všech důležitých ukazatelích a díky dostupnosti informací v reálném čase, které umožní kvalitní rozhodování a řízení. 

Řešení pro obory

  • Strojírenské podniky s konstrukcí a výrobou na zakázku
  • Výroba a montáž průmyslových celků
  • Výroba speciálních strojů a zařízení
  • Automobilový a letecký průmysl

Hlavní přínosy

  • Zvýšení rychlosti a pružnosti vývoje a výroby při reakci na požadavky zákazníků
  • Zlepšení interní komunikace i komunikace s obchodními partnery
  • Důsledné plánování a sledování nákladů a termínů
  • Přesné informace z výroby umožňují efektivnější řízení podnikových zdrojů a snižování nákladů
  • Rychlá návratnost investice

Hlavní rysy

Příprava a řízení projektu

Projektové řízení je základem pro úspěšné zvládnutí vývoje a dodávek složitějších výrobků.

  • Změnové řízení projektu umožňuje řídit a schvalovat změny v průběhu projektu a uchovat jejich historii.
  • Lze připravit různé verze a varianty projektů a modelovat jejich dopad na důležité ukazatele.
  • Variantní kalkulace nákladů na projekt.
  • Průběžná alokace nákladů na příslušný projekt a jejich vyhodnocování.
Příprava a řízení zakázky

Engineering_Industry_Potrubi.jpg

  • Změnové řízení zakázky umožňuje řídit a schvalovat změny v průběhu zakázky a uchovat jejich historii.
  • Lze využít již dříve vytvořená data pro přípravu zakázky a kopírovat nejen jednotlivé záznamy, ale celé struktury kusovníků a postupů.
  • Aktualizace již vystavených zakázek na základě změn kmenového TPV.
  • Rozšířili jsme možnosti sledování a kontroly nákladů.
  • Rozšířili jsme možnosti řízení vyskladňování materiálu do výroby.
Plánování
  • Umožňuje určit potřebné množství zdrojů tak, aby byly dodrženy pevně stanovené termíny.
  • Plánování zakázek na základě aktuálně dostupných materiálů.
  • Porovnání změn mezi aktuálním a předchozím plánem.
  • Priority přiřazené prodejním objednávkám se přenáší do výrobních zakázek.
Řízení materiálových toků
  • Rozšířené řízení kooperací.
  • Inventura materiálu dodaného zákazníkem ve výrobě.
Řízení nákladů
Engineering_Industry_Vrtule.jpg
  • Průběžná kalkulace skutečných nákladů v celé struktuře zakázky
  • Zpětné rozpouštění skutečných nákladů do výrobních zakázek
  • Kalkulace nedokončené výroby zpětně k datu
  • Kalkulace nákladů na rozpracovaný výrobek k výrobní operaci – ocenění neshodných výrobků
Evidence práce
  • Rozšířené off-line a on-line hlášení práce
  • Odsouhlasení hlášení mistrem
  • Podrobné a nezávislé sledování časů pro stroje, pracovníky a nástroje
Správa a údržba strojů a nástrojů
  • Rozšířená evidence strojů a nástrojů
  • Provozní deník stroje a nástroje
  • Výpočet a sledování životnosti strojů a nástrojů
  • Synchronizace výroby nástroje s výrobou, pro kterou je tento nástroj potřeba
  • Periodická a operativní údržba
  • Vyhodnocení nákladů