Microsoft Dynamics AX – Engineering Industry

Oborové řešení nad systémem Microsoft Dynamics AX pro podniky, které se zabývají vývojem a výrobou složitých průmyslových výrobků.   Čím složitější výrobky, tím složitější podnikové procesy a tím vyšší nároky na podnikový informační systém. Dynamics AX – Engineering Industry je softwarové řešení na bázi informačního systému Microsoft Dynamics AX vyvinuté společností Dynamica speciálně pro potřeby firem, které se zabývají vývojem a zakázkovou výrobou složitých průmyslových výrobků.


   Řešení využívá širokou obecnou funkčnost robustního ERP systému Microsoft Dynamics AX, kterou upravuje a doplňuje na základě požadavků průmyslových podniků vyvíjejících vyrábějících na zakázku složité stroje a zařízení. Uplatní se zejména ve strojírenských podnicích dodávajících zákazníkům v segmentech energetika, chemický průmysl, těžké strojírenství, hutnictví, ale i dodavatelům konstrukcí pro stavebnictví nebo v automobilovém a leteckém průmyslu.

Engineering_Industry_Trafo.jpg

   Podniky zaměřené na vývoj a zakázkovou výrobu musí efektivně reagovat na specifické požadavky svých zákazníků, aby byly konkurenceschopné. Podmínkou úspěšného podnikání je ummění řídit spolehlivě náklady a termíny. Přitom žádný výrobek není stejný jako druhý. Zákazníci vyžadují specifické úpravy, které je nutné nejprve konstrukčně navrhnout a příslušně upravit i výrobní postupy. Projektové řízení a plánování je nezbytností.

  Oborové řešení Engineering Industry na bázi informačního systému Microsoft Dynamics AX pomáhá průběžně zlepšovat řízení podnikových procesů a efektivněji reagovat na požadavky zákazníků při současném plnění obchodních cílů a tvorbě zisku.

  Řešení Engineering Industry v systému Microsoft Dynamics AX je snadno dostupné a nastavitelné pro většinu podniků bez rizika a zbytečných nákladů. Flexibilní architektura systému Microsoft Dynamics AX umožňuje snadno provádět i úpravy řešení na míru konkrétního podniku a vyřešit jeho specifické požadavky.

  Naším cílem je nabídnou zákazníkům řešení, které jim pomůže získat rozhodující výhody na trhu díky celkovému zlepšení komunikace, přehledu o všech důležitých ukazatelích a díky dostupnosti informací v reálném čase, které umožní kvalitní rozhodování a řízení. 

Řešení pro obory

 • Strojírenské podniky s konstrukcí a výrobou na zakázku
 • Výroba a montáž průmyslových celků
 • Výroba speciálních strojů a zařízení
 • Automobilový a letecký průmysl

Hlavní přínosy

 • Zvýšení rychlosti a pružnosti vývoje a výroby při reakci na požadavky zákazníků
 • Zlepšení interní komunikace i komunikace s obchodními partnery
 • Důsledné plánování a sledování nákladů a termínů
 • Přesné informace z výroby umožňují efektivnější řízení podnikových zdrojů a snižování nákladů
 • Rychlá návratnost investice

Hlavní rysy

Příprava a řízení projektu

Projektové řízení je základem pro úspěšné zvládnutí vývoje a dodávek složitějších výrobků.

 • Změnové řízení projektu umožňuje řídit a schvalovat změny v průběhu projektu a uchovat jejich historii.
 • Lze připravit různé verze a varianty projektů a modelovat jejich dopad na důležité ukazatele.
 • Variantní kalkulace nákladů na projekt.
 • Průběžná alokace nákladů na příslušný projekt a jejich vyhodnocování.
Příprava a řízení zakázky

Engineering_Industry_Potrubi.jpg

 • Změnové řízení zakázky umožňuje řídit a schvalovat změny v průběhu zakázky a uchovat jejich historii.
 • Lze využít již dříve vytvořená data pro přípravu zakázky a kopírovat nejen jednotlivé záznamy, ale celé struktury kusovníků a postupů.
 • Aktualizace již vystavených zakázek na základě změn kmenového TPV.
 • Rozšířili jsme možnosti sledování a kontroly nákladů.
 • Rozšířili jsme možnosti řízení vyskladňování materiálu do výroby.
Plánování
 • Umožňuje určit potřebné množství zdrojů tak, aby byly dodrženy pevně stanovené termíny.
 • Plánování zakázek na základě aktuálně dostupných materiálů.
 • Porovnání změn mezi aktuálním a předchozím plánem.
 • Priority přiřazené prodejním objednávkám se přenáší do výrobních zakázek.
Řízení materiálových toků
 • Rozšířené řízení kooperací.
 • Inventura materiálu dodaného zákazníkem ve výrobě.
Řízení nákladů
Engineering_Industry_Vrtule.jpg
 • Průběžná kalkulace skutečných nákladů v celé struktuře zakázky
 • Zpětné rozpouštění skutečných nákladů do výrobních zakázek
 • Kalkulace nedokončené výroby zpětně k datu
 • Kalkulace nákladů na rozpracovaný výrobek k výrobní operaci – ocenění neshodných výrobků
Evidence práce
 • Rozšířené off-line a on-line hlášení práce
 • Odsouhlasení hlášení mistrem
 • Podrobné a nezávislé sledování časů pro stroje, pracovníky a nástroje
Správa a údržba strojů a nástrojů
 • Rozšířená evidence strojů a nástrojů
 • Provozní deník stroje a nástroje
 • Výpočet a sledování životnosti strojů a nástrojů
 • Synchronizace výroby nástroje s výrobou, pro kterou je tento nástroj potřeba
 • Periodická a operativní údržba
 • Vyhodnocení nákladů