Oborové řešení pro procesní průmysl nad Microsoft Dynamics AX

Oborové řešení pro procesní průmysl nad systémem Microsoft Dynamics AX pokrývá požadavky chemického, farmaceutického, nápojářského průmyslu a průmyslu pro zpracování kovů a hutnictví.

Podniky zaměřené na procesní výrobu čelí mnoha specifickým požadavkům, aby mohly fungovat efektivně a byly konkurenceschopné. Snaží se snižovat náklady, přesně dodržovat termíny dodávek a při tom zvládnout lavinu různých předpisů a bezpečnostních nařízení. Musí dokonale zvládnout řízení všech proměnných veličin, které ovlivňují výsledek jejich podnikání. Ať už se jedná o správné nastavení receptur a postupů nebo o maximální využití kapacity výrobních zařízení. Oborové řešení pro procesní průmysl podnikového informačního systému Microsoft Dynamics AX pomáhá průběžně zlepšovat řízení podnikových procesů, dosáhnout splnění všech požadavků na bezpečnost i ochranu životního prostředí při současném plnění obchodních cílů a tvorbě zisku.

Microsoft Dynamics AX v procesním průmyslu

Řešení pro procesní průmysl v systému Microsoft Dynamics AX je snadno dostupné a nastavitelné pro většinu podniků bez rizika a zbytečných nákladů. Flexibilní architektura systému Microsoft Dynamics AX umožňuje snadno provést i úpravy řešení na míru konkrétního podniku a vyřešit jeho specifické požadavky. Díky zázemí společnosti Microsoft mají uživatelé jistotu dalšího rozvoje řešení a podpory uživatelů.

Naším cílem je nabídnou zákazníkům řešení, které jim pomůže získat rozhodující výhody na trhu díky celkovému zlepšení komunikace mezi interními pracovníky a jejich externími partnery, dostupnosti informací z celého dodavatelského řetězce v reálném čase a podpoře řízení a rozhodování.

Řešení pro obory

 • Chemický průmysl
 • Nápojářský a potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Hutnictví a zpracování kovů
 • Papírenský průmysl

Hlavní přínosy

 • Zvýšení rychlosti a pružnosti výroby při reakci na požadavky zákazníků.
 • Zlepšení interní komunikace i komunikace s obchodními partnery.
 • Přesné informace z výroby umožňují efektivnější řízení podnikových zdrojů a snižování nákladů.
 • Snadnější plnění zákonných předpisů a zlepšení plnění kvalitativních parametrů.
 • Schopnost rychle reagovat na změny trhu a nové obchodní příležitosti.
 • Rychlá návratnost investice.

Hlavní rysy

Řízení receptur v MS Dynamics AXŘízení receptur

Receptura je základním nástrojem procesní výroby pro definování složení výrobků. Procesní výroba pracuje s několika typy receptur:

 • Standardní receptury definují soubor surovin, souběžných a vedlejších produktů a balení, které je možné využít při výrobě daného typu výrobku. Standardní receptury jsou výchozí pro plánování, cenotvorbu a přípravu výrobních dávek.
 • Vybraná receptura je již spojena s konkrétní výrobní dávkou plánovanou do výroby.
 • Skutečná receptura zachycuje skutečný průběh zpracování výrobní dávky, zachycuje všechny změny, které v průběhu zpracování mohly nastat.

Vedlejší a souběžné produkty

V procesní výrobě je obvyklé, že kromě hlavního produktu vznikají i další výrobky nebo látky, které je nezbytné dále sledovat a s nimiž mohou být spojeny náklady.

Obaly / kontejnery

Podniky s procesní výrobou často řeší otázku balení výrobků. Jeden výrobek může být dodáván v různých baleních, případně se specifickým značením podle požadavků zákazníka. Tato problematika je řešena možností definovat pro každou recepturu neomezený počet různých balení. Obal je sledován i jako skladová dimenze, takže uživatelé mají okamžitý přehled nejen o množství výrobku či suroviny, ale i struktuře balení na skladech.

Obchodní rabaty

Správa a zpracování obchodních rabatů za uskutečněné prodeje v rámci definovaného časového období.

Řízení výrobního procesu

Procesní výroba rozšiřuje možnosti řízení výrobního procesu o kontinuální výrobu. Umožňuje plánovat a řídit výrobu jako kontinuální proces se sledováním plnění v čase, např. podle směn, na rozdíl od diskrétní výroby, která zpracovává jednotlivé výrobní zakázky.

Nominální a skutečná hmotnost

Skutečně dosažená hmotnost je důležitá veličina, která umožňuje sledovat položku nejen v jednotce množství a s ní spojené teoretické hmotnosti, např. počet sudů po 200kg, ale i podle skutečně dosažené hmotnosti.

Koncentrace

V procesní výrobě lze sledovat koncentraci nebo procento účinné látky v surovině nebo ve výrobku. V závislosti na této veličině se plánuje celkové množství suroviny nebo výrobku.

Výtěžnost

Procesní výroba umožňuje definovat výtěžnost výrobního procesu jako procento výstupu oproti množství na vstupu výrobního procesu. Výtěžnost zohledňuje ztráty množství v průběhu výroby.

Sledování doby spotřeby a expirace

Řešení pro procesní výrobu v rámci systému Microsoft Dynamics AX rozšiřuje sledování zásob o hledisko doby použitelnosti položky. Vyskladňování zásob může probíhat podle metody FEFO (first expired/first out).

Faktor ztráty množství

Řešení pro procesní výrobu umožňuje definovat faktor ztráty určitého množství položky např. odpařením apod. Tento faktor se následně zohledňuje při plánování.

Řízení kvality

Procesní výroba v Microsoft Dynamics AX zahrnuje i modul řízení kvality a jeho napojení na další funkčnost v systému. Je možné definovat zkoušky a svázat je s událostmi v průběhu logistiky a výroby.