Projekty a zákazníci

Howden ČKD Compressors

Howden ČKD Compressors

Dynamica a.s. úspěšně zvládla rozsáhlý projekt zavedení komplexního informačního systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti Howden ČKD Compressors (dříve ČKD KOMPRESORY) v plánovaném čase a rozpočtu. Výsledkem je dosažení kvalitativně vyšší úrovně při práci s informacemi a při zpracování dat, což se krátce po náběhu řešení do provozu projevilo i významnými ekonomickými přínosy.

 

Wavin Ekoplastik

Úspěšná implementace MS Dynamics AX ve Wavin Ekoplastik a Wavin-OSMA

 

LIFOCOLOR

Lifocolor

Dynamica a.s. úspěšně provedla implementaci komplexního informačního systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti LIFOCOLOR. Výsledkem je nejen přechod na moderní IT platformu, ale i kvalitativní změny v podnikových procesech a v datové základně.