Podnikový systém Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX (Axapta) je otevřený podnikový Informační systém kategorie ERP určený pro střední a větší firmy. Funkčnost pokrývá většinu podnikových procesů distribučních a výrobních společností.

Microsoft Dynamics AXMicrosoft® Dynamics™ AX je integrované a přizpůsobivé řešení řízení firmy, které vám a vašim zaměstnancům pomůže přijímat obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Řešení Microsoft Dynamics AX funguje podobně jako dobře známé produkty společnosti Microsoft a spolupracuje s nimi. Automatizuje a zjednodušuje obchodní postupy, propojí vás s globálními zákazníky, obchodními partnery a pobočkami a pomůže vám při dosahování obchodních úspěchů.

Výhody Microsoft Dynamics AX

 • Podobné rozhraní a spolupráce se známými produkty Microsoft.
 • Snadno přizpůsobitelné a vysoce škálovatelné řešení.
 • Pokročilá technologie pro podporu růstu firmy.
 • Propojení se zákazníky, dodavateli, obchodními partnery a zaměstnanci.
 • Robustní a komplexní funkce z jednoho zdroje.
 • Podporuje operace v různých zemích, pobočkách, jazycích a měnách.

Hlavní rysy Microsoft Dynamics AX

Nasazení Microsoft Dynamics AX v automobilním průmysluŘešení Microsoft Dynamics AX podporuje všechny oblasti vašeho podnikání. Můžete si vybrat z ucelené nabídky modulů včetně následujících:

 • Výroba
 • Distribuce
 • Řízení dodavatelského řetězce
 • Financování projektů
 • Řízení financí
 • CRM
 • Řízení lidských zdrojů
 • Obchodní analýzy
 • Enterprise Portal s integrovaným modulem Microsoft®SharePoint® Services
 • Reporting Services s produktem Microsoft SQL Server®
 • Webové služby a interoperabilita s platformou .NET s produktem Microsoft Visual Studio®
 • Výměna obchodních dokumentů a integrace s produktem Microsoft BizTalk Server

Podobné rozhraní a spolupráce se známými produkty Microsoft

Spolupráce Microsoft Dynamics AX se známými produktyŘešení Microsoft Dynamics AX vám může pomoci předstihnout konkurenci, protože automatizuje důležité obchodní procesy, odstraňuje nutnost opakovaného zadávání dat a pomáhá zaměstnancům přijímat rychlá a Informovaná rozhodnutí, která jsou důležitá pro ziskové podnikání a uspokojení požadavků zákazníků – a to vše v důvěrně známém prostředí a ve spolupráci se známými aplikacemi typu Microsoft Office.

Na rozdíl od některých jiných systémů pro řízení firmy používá řešení Microsoft Dynamics AX standardní adaptéry na bázi produktů VisualStudio .NET a BizTalk Server.. Řešení Microsoft Dynamics AX vychází z inovativních produktů společnosti Microsoft, jako je systém Microsoft Windows a Microsoft SQL Server, a zajišťuje integraci postupů souvisejících s financemi, vztahy se zákazníky a dodavatelským řetězcem. Uživatelé mohou při jeho používání pracovat s dobře známými aplikacemi Microsoft Office.

Microsoft Dynamics AX je snadno přizpůsobitelné a vysoce škálovatelné řešení

Aplikační architektura řešení Microsoft Dynamics AX je tvořena vrstvami, můžete si tedy přizpůsobit určitou vrstvu, aniž by to mělo vliv na funkci jiných částí. Adaptace a inovace řešení v průběhu času je proto spojena s menším rizikem a náklady.

Řešení Microsoft Dynamics AX můžete přizpůsobit pro nové obchodní procesy a rychle tak reagovat na změny trhu, což vašim zaměstnancům i celé firmě umožňuje efektivněji sledovat tržní trendy. Výkonné základní řešení navíc můžete rozšířit o oborově specializované moduly.

Pokročilá technologie pro podporu růstu firmy 

Microsoft Dynamics AX se přizpůsobuje vašim obchodním a technologickým potřebám

Řešení Microsoft Dynamics AX se přizpůsobuje vašim obchodním a technologickým potřebám. Zaměstnanci mají přímý přístup k Informacím, které potřebují ke své práci; manažeři pak mohou řídit přístup k citlivým datům.

Třívrstvá objektově orientovaná architektura řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje integraci s ostatními technologiemi společnosti Microsoft, jako například Microsoft SQL Server. Díky tomu vyniká vysokým výkonem serverových operací a snadnou škálovatelností  s ohledem na potřeby  vaší infrastruktury. Je to řešení , které roste s vaší firmou.

Objektově orientovaná architektura řešení Microsoft Dynamics AX se navíc liší od mnoha konkurenčních systémů tím, že umožňuje škálování jak směrem "nahoru" podle potřeb rozsáhlých distribučních podniků, tak směrem "dolů" s ohledem na specializovan požadavky malých firem.

Snadné propojení a komunikace

Řešení Microsoft Dynamics AX usnadňuje spolupráci s obchodními partnery díky elektronické výměně dokumentů. Umožňuje také snadno rozšířit obchodní postupy na internet a otevřít tak firmu zákazníkům z celého světa po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Můžete vytvářet webové funkce s použitím stejné integrované sady vývojových nástrojů, které jste používali k vývoji klientských funkcí pro systém Windows. Díly integraci s produktem Microsoft BizTalk Server vám řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje propojení s velkými podniky využívajícími pokročilé standardy integrace i jednoduššími systémy malých firem. Ke zjednodušení dodavatelského řetězce, zvýšení přesnosti a urychlení výrobních, prodejních a expedičních postupů můžete použít také standard XML.

Globální řešení

Microsoft Dynamics AX je skutečné globální řešení s podporou různých poboček, jazyků i měn pro více než 30 zemí světa včetně místních daňových, regulatorních a tržních požadavků. Formát Unicode umožňuje používat vícebajtové znakové sady. Díky možnosti snadného přidávání nových poboček, jazyků, měn a místních funkcí může vaše firmy rychle využívat výhody globálního trhu.