Diagnostika odezvy serveru Dynamics CRM

Vliv na odezvy Dynamics CRM má celá řada komponent, výkonnost SQL databáze, nastavení a parametry CRM Serveru, kvalita sítě mezi serverem a klientem a pak i rychlost zpracování na klientském počítači. Kvalita připojení mezi klientem a serverem je jedním z klíčových faktorů při hodnocení práce s Dynamics CRM. Je běžné, že uživatelé pracují vzdáleně z různých míst a s různou kvalitou připojení. 

Microsoft od verze CRM 2011 UR 4 poskytuje jednoduchý diagnostický nástroj pro analýzu parametrů sítě, např. šířku pásma nebo dobu odezvy, bez nutnosti instalovat jakékoliv další nástroje či doplňky na straně klienta nebo serveru.

V dokumentaci pro optimalizaci je například uvedeno, že „Microsoft Dynamics CRM 2011 je navržen pro práci v sítích s latencí pod 150 ms.“ Na níže přiloženém obrázku je výsledek měření latence hned na prvním řádku.

 CRM diagnostics_01.png

Chcete-li použít diagnostickou stránku, do URL adresy prohlížeče napište:

http: // <URLvašehoCRMServeru>/tools/diagnostics/diag.aspx

nebo zadejte adresu vaší CRM online instance, například:

https://dynamicacz.crm4.dynamics.com/tools/diagnostics/diag.aspx

Stránka je přístupná na všech korektně nainstalovaných CRM Serverech, tedy jak pro službu CRM Online, tak i pro Dynamics CRM nainstalované ve firemním prostředí.

Pomocí tlačítka Copy to Clipboard lze výstup přenášet do jiných aplikací. Tlačítkem E-Mail Result pak voláte stránku pro odeslání výsledků e-mailem.

CRM diagnostics_02.png

Přejeme mnoho úspěchů při používání Dynamics CRM.