Licencování Dynamics CRM Online (2016/2015/2013)

Microsoft vytrvale investuje do vylepšování Dynamics CRM, doplňuje nové funkcionality a rozvíjí stávající funkce. Díky tomu mohou zákazníci efektivněji sestavit výslednou podobu licenčního balíčku, který potřebují pro zvyšování produktivity práce svých týmů, lepší návratnost investic do marketingových aktivit či vyšší loajalitu zákazníků. Abyste lépe pochopili, z jakých komponent si takový balíček můžete sestavit, připravili jsme pro vás tento stručný úvod do licencování Dynamics CRM Online.

Nejprve vysvětlíme, jaké oblasti funkčnosti zpřístupňují jednotlivé typy uživatelských licencí. Jedná se o licence typu Professional, Basic, Essential a Enterprise.

1. Dynamics CRM Professional je licence doporučovaná primárně pro prodejní týmy a management. Licencovaným uživatelům poskytuje přístup ke všem v Dynamics CRM dostupným oblastem Prodeje, Služeb a Marketingu, a to za lepší cenu než srovnatelné konkurenční produkty.
Licence tohoto typu disponuje následujícím oprávněním:

 • správa celé CRM vaší organizace
 • přizpůsobení vaší organizace
 • vytváření a správa manažerských řídicích panelů, grafů, pracovních postupů atd.
 • nastavení uživatelských úprav
 • vytváření marketingových seznamů a kampaní
 • vytváření a správa osobních řídicích panelů a grafů
 • zapisování a čtení kontaktů, příležitostí, zájemců či firem
 • zápis, čtení a správa veškerých aktivit uložených v CRM  
 • čtení a zápis vlastních entit = zákaznicky specifických typů záznamů
 • přístup do CRM přes webový prohlížeč, Outlook nebo mobilní aplikace (tablet i telefon)

2. Dynamics CRM Basic je určen pro CRM uživatele základní úrovně, kteří potřebují přístup k základním datovým oblastem CRM, jako jsou například Firma, Kontakt či Zájemce a k Servisním případům. Tato licence je určena především pro administrativní pracovníky, kteří pomáhají obchodnímu týmu například vyplňovat evidenční údaje, ale neprovádí vlastní obchodní činnost.
Licence tohoto typu disponuje následujícím oprávněním:

 • vytvoření a správa osobních řídicích panelů a grafů
 • zápis a čtení kontaktů, zájemců a firem
 • správa aktivit
 • zápis a čtení aktivit v CRM
 • čtení a zápis vlastních = zákaznicky specifických typů záznamů
 • přístup do CRM přes webový prohlížeč, Outlook nebo mobilní aplikace

3. Dynamics CRM Essential  je určen administrativním uživatelům, kteří nejsou přímo vázáni na Prodej, Servis nebo Marketing, ale potřebují specifická přístupová práva k řízení aktivit/činností a k zákaznicky specifickým typům záznamů.
Licence tohoto typu disponuje následujícím oprávněním:

 • řízení a přiřazování aktivit
 • čtení aktivit v CRM
 • čtení a zápis vlastních = zákaznicky specifických typů záznamůpřístup k uživatelským aplikacím vybudovaným na platformě Microsoft Dynamics CRM

4. Dynamics CRM Enterprise je určený pro Marketingová oddělení a oddělení služeb zákazníkům, v našich zemích často nazývaných Servis. Dynamics CRM Online Enterprise dává právo přístupu uživateli ke všem funkcionalitám Dynamics CRM Online Professional plus navíc Microsoft Dynamics Marketing Enterprise a Parature Enterprise funkcionalitám.

Můžete si tedy vybrat mezi čtyřmi typy uživatelských licencí CRM: Professional, Basic, Essential a Enterprise. Ceník Dynamics CRM Online naleznete zde (je zapotřebí si vybrat ceník pro zemi, která vás zajímá, viz přiložený obrázek).


CRMcenik.png

Na obrázku níže vidíte, které funkce vám jednotlivé typy licencí zpřístupní. Obrázek ilustruje podstatné funkční oblasti pro jednotlivé typy licencí:

2318_Picture7.png

Např.: Licence Basic neposkytuje přístup k zápisu do Příležitosti firmy, pouze přístup pro jeho čtení. Pro přístup k zápisu do Obchodních příležitostí potřebujete licenci Professional.

understand.png

Doplňující poznámky týkající se licence Basic a modulu Servis:

 • nemá možnost naplánovat servisní činnosti
 • nemá možnost alokovat prostředky a vybavení
 • nemá možnost označit servisní činnosti jako dokončené
 • Servisní kalendář může pouze prohlížet, nemá možnost plánovat či modifikovat zadané servisní činnosti, k tomu je opět určena licence typu Professional

Workflows/Pracovní postupy

Pro daný typ licence má uživatel oprávnění provádět automatické akce typu „Create“, „Update“, „Delete“ pomocí workflow (pracovních postupů) pouze nad záznamy, které odpovídají uživatelským právům dané licence. V praxi to znamená, že např. uživatelé disponující licencí typu Essential mohou používat workflow, která pracují pouze se zákaznicky definovanými entitami, nikoliv s entitami obsaženými v produktu, jako je například Obchodní příležitost či Nabídka.

0410_Picture8.png

Věříme, že vám tento stručný článek pomůže vybrat si ten správný typ uživatelských licencí a pomůže vám najít cestu k rychlému nasazení Microsoft Dynamics CRM do vaší organizace.

V případě, že budete mít zájem o další informace, kontaktujte našeho obchodního zástupce Zdeňka Otáhala (viz kontakt vlevo).