Pomalé načítání formulářů MS CRM 2013 a 2015

Uživatelé bývají často znepokojeni dlouhým načítáním formulářů ve verzích CRM 2013 a CRM 2015. Přinášíme proto několik návrhů na vylepšení výkonu oproti doporučeným nastavením.

1. Obecná konfigurace MS Internet Explorer

Microsoft Dynamics CRM je webová aplikace, která používá Internet Explorer jako uživatelské rozhraní pro práci s daty. Proveďte následující obecná nastavení pro optimalizaci výkonu CRM:

1.1. Zvýšení počtu souběžných relací stahování

Ve výchozím nastavení aplikace Windows Internet Explorer verze 7 a dřívější je omezen počet současně stahovaných souborů na dva.  Aplikace Internet Explorer 8 a vyšší omezuje počet souborů, které lze stáhnout najednou, na šest.

Aplikace Microsoft Dynamics CRM zpracovává požadavky na data synchronně a tak můžete snadno vyčerpat limit souběžně stahovaných souborů.

Chcete-li tento limit zvýšit, přečtěte si kb282402 Jak nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer, aby bylo možné stahovat více než dva soubory současně? 

pomaleformulare_01.png

1.2. Zvýšení prostoru na disku pro dočasné soubory Internetu

Ujistěte se, že dočasné soubory nejsou odstraněny a zvyšte prostor na disku pro dočasné soubory.

  1. Otevřete Internet Explorer a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz nebo klepněte na položku Možnosti Internetu.
  2. Na kartě Obecné v části Historie procházení klikněte na tlačítko nebo klepněte na tlačítko Nastavení.
  3. Nastavte diskového prostoru pro použití v terénu na 350. Výchozí hodnota je 50.
  4. Klepněte na tlačítko, nebo klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko nebo znovu klepněte na tlačítko OK.

 pomaleformulare_02.png

1.3. Zachování historie prohlížení

Pro optimalizaci práce se CRM doporučujeme nenastavovat odstranění historie procházení při ukončení práce s prohlížečem v menu Možnosti Internetu.

Pokud tuto možnost vyberete, odstraní se vše, co je v historii procházení uloženo, jako například dočasné soubory internetu, soubory cookies a historie (ve výchozím nastavení je zapnuto). Odstranění dočasných souborů způsobí jejich opětovné stahování a odstranění souborů cookies odhlášení z aplikace CRM

 pomaleformulare_03.png

2. Ostatní užitečná nastavení

Další náměty na zrychlení práce v CRM naleznete v následujícím seznamu:

Načítání CRM formulářů je velmi pomalé!
https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/108771.aspx

Je-li načtení formulářů pomalé
http://crmtipoftheday.com/2014/11/18/if-form-load-is-slow-take-this-pill/

Povolit kompresi WCF & SSL pro zlepšení výkonu CRM 2013
http://blogs.msdn.com/b/crminthefield/archive/2014/09/02/enable-wcf-compression-to-improve-crm-2013-network-performance.aspx

Použití Centra výkonnosti
MS CRM 2013 Performance Center.docx
(http://www.magnetismsolutions.com/blog/gregolsen/2014/07/21/microsoft-dynamics-crm-performance-center-form-load-analysis)

SQL Server – nalezení nejnáročnějších dotazů pomocí dynamic management views (DMV)
http://blog.sqlauthority.com/2010/05/14/sql-server-find-most-expensive-queries-using-dmv/