ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

ARRIVA

Arriva v České republice provozuje téměř 2000 autobusů a 5 vlaků a zaměstnává přes 3200 zaměstnanců. Celkový obrat skupiny převyšuje 4 miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice zaujímá Arriva vedoucí postavení. Ročně přepraví 120 milionů cestujících. Arriva v Česká republice je součásti skupiny Arriva, jedné z největších dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 56 000 lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestujících ve 14 evropských zemích.

Realizace:

2014

Rozsah řešení:

Výsledkem implementace technologie SharePoint je systém pro konsolidaci hospodářských výsledků dceřiných společností pro účely controllingu a manažerského reportingu. Systém zajišťuje evidenci tzv. datových balíčků a nastavení oprávnění k nim. V systému jsou evidovány plány, rozpočty, krátkodobé předpovědi i skutečné hospodářské výsledky jednotlivých dceřiných společností. Pomocí sofistikovaného systému kontrolních mechanismů je systémem zajišťována integrita uložených dat. Výstupem ze systému jsou reporty pro management společností i holdingu v jednotném designu podle specifikace zákazníka. Hlavním přínosem systému je zrychlení procesu controllingu a osvobození pracovníků controllingu od rutinních činností.

Produkty:

  • SharePoint Foundation 2010
  • SQL Server Reporting Services 2008

Integrace:

  • Jde o autonomní systém. Integrace na systémy třetích stran nebyla požadována. Data vstupují ručně a výstupem jsou přímo manažerské reporty.

Fáze implementace:

  • Analýza
  • Instalace a konfigurace
  • Školení klíčových uživatelů
  • Vývoj řešení
  • Nasazení
  • Dokumentace
  • Podpora