CEITEC

CEITEC

CEITEC je středoevropský technologický institut. CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně.

Realizace:

2012–2013

Rozsah řešení:

Informační systém CEITEC (IS CEITEC) je velice komplexní systém složený z MS Dynamics CRM 2011 a MS SharePoint 2010. Hlavním cílem zavádění IS CEITEC byla automatizace zpracování monitorovacích zpráv (vykazování čerpání a vynakládání prostředků z dotačních programů). IS CEITEC funguje jako intranet, DMS a nástroj project managementu pro více než 1000 uživatelů.

Produkty:

 • Microsoft Dynamics CRM
 • Microsoft SharePoint Server – Enterprise
 • a další...

Integrace:

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 (WCF)
 • Microsoft Exchange Server (WCF)
 • EZAK
 • a další...

Fáze implementace:

 • Analýza
 • Instalace
 • Školení klíčových uživatelů
 • Napojení systémů třetích stran
 • Customizace
 • Školení
 • Podpora náběhu ostrého provozu