HYDROTECH s.r.o.

Hydrotech

HYDROTECH s.r.o. se zabývá vodohospodářskou činností v oblasti čistění splaškových a průmyslových odpadních vod. Nabízí komplexní přístup od konzultací a projekčních činností po realizaci a monitoring dané soustavy.

Realizace:

2013–2014

Rozsah řešení:

Roll-out stále fungující zákaznické implementace systému Windows SharePoint Services 2.0 na Office 365 (SharePoint Online 2013) byl hlavním úkolem projektu. Zákazník tento produkt používá jako jednoduchý DMS pro poštovní a dokumentové služby, kde již zastaralé možnosti WSS neumožňovaly rozšiřovat propracované procesy, jež částečně nahrazují jednoduchou CRM databázi. Časové a finanční požadavky také neumožňovaly využít externích komerčních nástrojů pro migraci hotového řešení, ale díky dobře vybudované a stabilní platformě Microsoft SharePoint bylo možné použití jednoduchých nástrojů pro upgrade dat z již několik generací nepodporovaného sytému. Jelikož zákazník vlastními prostředky dále rozvíjí strukturu DMS, bylo mu nad rámec projektu poskytnuto několik školících dokumentů pro jednoduchou správu existující struktury, kterou není možné dále vyvíjet.

Produkty:

 • Microsoft Office 365 s funkcemi SharePoint Server Standard a SharePoint Designer

Integrace:

 • V rámci toho projektu nebylo nutné provádět integrace na další systémy.

Fáze implementace:

 • Analýza
 • Vytvoření prostředí Office 365
 • Export dat
 • Upgrade dat
 • Import dat
 • Ověření konzistence sytému
 • Nastavení prostředí
 • Testování uživateli
 • Podpora náběhu ostrého provozu