McROY Slovakia

McROY

Oborové řešení pro personální agentury

Využití Microsoft Dynamics CRM i SharePoint

O klientovi:

McROY Slovakia a.s. je personálně-poradenská agentura, která se zaměřuje na oblast permanent placement,  temporary a part-time staffing. Nabízí komplexní řešení šité na míru jak pro své klienty, tak uchazeče o zaměstnání.

Doba realizace:

2012–2014

Řešení:

Implementace HR řešení (naše nadstavba nad MS Dynamics CRM) zahrnovala procesy recruiting, temporary a part-time staffing od počátečního importu firem z databáze Albertina, vedení všech fakturačních a jiných údajů o klientech, evidování obchodních smluv. Následně navazuje výběrový proces od zadání objednávky se všemi údaji o samotné pozici a následné fakturaci, automatické vyhledávání vhodných kandidátů na pozici dle parametrů objednávky v interní databázi kandidátů, dále z odpovědí na inzeráty na personálních portálech, sledování stavu výběrového procesu až po umístění kandidáta, popřípadě vedení pracovně-právního vztahu. Fakturace klientovi.

Obsáhlá databáze kandidátu je plněna automaticky z registračního formuláře na firemním webu firmy, z odpovědí na inzeráty z webu Profesia.sk a také ručně. Databáze zahrnuje všechny obsáhlé údaje o kandidátovi jako pro jeho umístění, tak následně pro pracovně-právní vztah. Údaje kandidátů temporary a part-time stuffing jsou automaticky přenášeny do ERP systému SOFTIP Profit. Pro rychlou komunikaci se zaměstnanci byl systém propojen s SMS portálem pro hromadné zasílání SMS zpráv.

Všechny dokumenty kandidátů i klientů jsou uloženy u jednotlivých záznamů v MS SharePoint.

Implementace zahrnovala také obchodní a marketingový proces včetně reportingu.

Jaké produkty byly implementovány:

Microsoft Dynamics CRM 11 On Premise a MS SharePoint

Integrace – s jakými systémy bylo řešení integrováno a jak:

Profesia.sk, SOFTIP Profit, Albertina, SMS portál, firemní web

Fáze implementace:

  1. Analýza
  2. Instalace
  3. Školení klíčových uživatelů
  4. Napojení systémů třetích stran
  5. Customizace
  6. Školení
  7. Podpora náběhu ostrého provozu