Moravia IT, a.s.

Moravia worldwide square.png

Společnost Moravia Worldwide je předním dodavatelem řešení adaptace produktů pro uvedení na celosvětový trh, která umožňují firmám v oblasti informačních technologií, elektronického vzdělávání, biologických věd a finančních služeb proniknout na globální trhy s vysoce kvalitními vícejazyčnými produkty.

Realizace:

2013

Rozsah řešení:

Náplní projektu bylo nahrazení původního systému pro správu dodavatelů, automatizace procesů, získávání nových dodavatelů a zlepšení práce s existujícími dodavateli. Znamenalo to implementaci Dynamics CRM 2011 pro správu dodavatelů, jazyků a cen. Dále byla realizována integrace se SharePoint 2010 i 2013 a ERP systémem Dynamics NAV. Pro získávání nových dodavatelů byl implementován webový portál Adxstudio Portals, který je napojen přímo na CRM a SharePoint. Testování dodavatelů zabezpečuje cloudová služba SurveyGizmo. Výsledky jsou ukládány automaticky do CRM a výhledově na ShrarePoint.

Microsoft Dynamics CRM a SharePoint je každodenně využíván desítkami zaměstnanců nejen v Brně, ale i v pobočkách. Webový portál (a nepřímo CRM a SharePoint) využívají tisíce lidí z celého světa.

Produkty:

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 On Premise
 • Adxstudio Portals

Integrace:

 • SharePoint Server 2010 a 2013 – integrace s CRM a ADX Studio pomocí technologie .NET, automatizované ukládání dokumentů z webového portálu do SharePointu a zajištění přístupu přímo z CRM
 • Microsoft Dynamics NAV – integrace pomocí webových služeb a synchronizačního nástroje vlastní výroby EasySync
 • SurveyGizmo – automatické zpracování výsledků testů pomocí technologie .NET a automatických e-mailů
 • AD – integrace s Dynamicas CRM a ADX Studio pomocí standardních nástrojů

Fáze implementace:

 • Analýza
 • Instalace
 • Školení klíčových uživatelů
 • Napojení systémů třetích stran
 • Customizace
 • Školení
 • Podpora náběhu ostrého provozu