Případová studie LIFOCOLOR

Lifocolor

Dynamica a.s. úspěšně provedla implementaci komplexního informačního systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti LIFOCOLOR. Výsledkem je nejen přechod na moderní IT platformu, ale i kvalitativní změny v podnikových procesech a v datové základně.

   Společnost Lifocolor s.r.o. je členem mezinárodní skupiny firem, která se pod vedením mateřské společnosti Lifocolor Farben, zaměřuje na výrobu a prodej pigmentových koncentrátů tzv. masterbatchů zejména pro zpracovatele termoplastů. S výrobky společnosti Lifocolor se setkáváme každý den prostřednictvím nejrůznějších výrobků z plastických hmot, kterým dávají požadovanou barvu. Hlavními odběrateli jsou výrobci LIFOKOLOR_zlute_granuledodávající své zboží do automobilového průmyslu, výrobcům spotřebního zboží, obalů, kancelářských potřeb, zahradní techniky, elektro, hraček, nábytku atd. Na výrobky společnosti Lifocolor jsou kladeny ty nejvyšší nároky, proto se jednotlivá řešení speciálně přizpůsobují jejich konkrétnímu využití a podle požadavků zákazníků. Společnost Lifocolor aktuálně eviduje více než 50 tisíc zdokumentovaných a podle druhů plastů roztříděných receptur barevných koncentrátů a a aditivních přísad.

Rozhodnutí o nasazení podnikového informačního systému Microsoft Dynamics AX je součástí strategie sjednocení řešení informačních systémů v rámci skupiny firem Lifocolor. První implementace byla provedena v mateřské společnosti v Německu, následně byla zahájena implementace v České republice s využitím nové verze software Microsoft Dynamics AX 2009. Jako implementační partner byla vybrána společnost Dynamica, a.s.

Cíle projektu

Kromě sjednocení platformy podnikového informačního systému byly stanoveny následující cíle implementace:

  • Zvýšení efektivity podnikových procesů
  • Zlepšení řízení vztahů se zákazníky
  • Podpora manažerského rozhodování
  • Zvýšení bezpečnosti dat

K dosažení těchto cílů byla zvolena následující kombinace modulů Dynamics AX a integrovaných externích software.

Dynamics AX 2009 pro oblasti:
  • FinanceLIFOKOLOR_modre_granule
  • Obchod
  • CRM
  • Logistika
  • Plánování
  • Výroba

BI nástroj Atlas 5.0 od společnosti Globe Software
Software BarTender pro automatizovaný tisk štítků s čárovým kódem

Průběh projektu

Implementace byla zahájena provedením analýzy požadavků zákazníka a přípravou podrobného návrhu řešení v červenci 2011. Po jeho akceptaci se rozeběhly další implementační práce podle schváleného harmonogramu tak, aby byl splněn termín náběhu řešení do ostrého provozu 1.1.2012.

Díky důslednému projektovému řízení implementace dle zásad metodiky Microsoft Sure Step byla implementace dokončena v plánovaném termínu a bez překročení rozpočtu.

„Implementace systému Microsoft Dynamics AX přispěla k efektivitě procesů. Díky flexibilitě systému lze vytvářet výstupy, které pomáhají řídícím pracovníků mít pod kontrolou jednotlivé procesy a zaměřit se tak na jejich optimalizaci.  Výkonným pracovníkům pak systém pomohl pohodlně zvládat rutinní operace.“

Ing. Zbyněk Veselý, ředitel společnosti Lifocolor

Významné pro dosažení úspěchu projektu bylo nasazení uživatelů, většinou manažerů společnosti Lifocolor, kteří kromě své běžné práce museli zvládnout řadu náročných úkolů spojených s implementací. Zásadním krokem byla změna označování položek a kódování odběratelů a dodavatelů. Implementace byla využita k lepšímu uspořádání dat a nastavení takového systému kódování, které do budoucna zajistí přehlednost a usnadní uživatelům orientaci v datové základně.

Důležitým bodem implementace bylo důsledné zavedení šarží a návazný tisk štítků s čárovým kódem. Tím je zajištěn absolutní přehled o složení výrobku až do úrovně surovin včetně informací o průběhu výroby.

„Díky tomu, že systém patří do rodiny Microsoft, poskytuje dobrou provázanost s dalšími programy. Systém je moderní a poskytuje tak kvalitní základnu pro splnění současných i budoucích požadavků našich obchodních partnerů.“
Ing. Zbyněk Veselý, ředitel společnosti Lifocolor

Označování surovin a výrobků čárovými kódy zabrání chybám v manipulaci s napohled stejnými, ale fakticky odlišnými materiály.

Oblast reportů a výkazů byla mimo standardní nástroje Microsoft Dynamics AX řešena externí aplikací Atlas od společnosti Globe Software, která dokáže online propojit software Microsoft Office s Dynamics AX. Atlas umožňuje uživatelům velmi efektivně připravovat pohledy na data informačního systému a kombinovat je s dalšími údaji mimo oblast ERP.

Výsledek a přínosy implementace

Celé zavádění systému Dynamics AX trvalo ve společnosti Lifocolor zhruba 6 měsíců.

Implementací byl splněn strategický záměr sjednocování informačních systémů ve skupině firem Lifocolor. Byly splněny i cíle stanovené před zahájením projektu. Zejména se se podařilo zefektivnit logistické procesy díky zavedení automatického tisku štítků s čárovým kódem.

LIFOKOLOR_Vyhodnoceni_barev

 Klíčovým úspěchem byla změna značení položek a vyčištění historických dat před jejich převodem do nového informačního systému.

Nová organizace datové základny a nasazení nástrojů Business Intelligence dává předpoklady úspěšného využívání informačního systému pro řízení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti na trhu.

 

Systém byl díky vysokému nasazení našich klíčových pracovníků a dobré spolupráci s firmou Dynamica implementován hladce, bez větších potíží.
Společnost Dynamica, a.s. mohu doporučit jako zkušeného partnera při implementaci informačního systému, jeho udržování a dalším rozvoji.

Ing. Zbyněk Veselý, ředitel společnosti Lifocolor