Případová studie Wavin Ekoplastik a Wavin-OSMA

Úspěšná implementace MS Dynamics AX ve Wavin Ekoplastik a Wavin-OSMA

Situace před zavedením Microsoft Dynamics AX

Wavin_Ekoplastik_Logo.png   Společnost Wavin Ekoplastik s.r.o.  je významným dodavatelem potrubních systémů z polypropylenu pro tlakové rozvody, zejména pro vodu a vytápění. WAVIN Ekoplastik s.r.o. je největším producentem těchto systémů v České republice a zaujímá jedno z předních míst mezi evropskými výrobci. Od roku 2004 působí v rámci celoevropské společnosti Wavin Group s centrem v Holandsku.  Regionální centrum pro střední a východní Evropu je v Polsku.

Wavin_OSMA_Logo_1.png    Na tuzemském trhu spolupracuje se společností Wavin-OSMA s.r.o., která je jejím výhradním obchodním zastoupením v ČR.

   Před rozhodnutím o zavedení jednotného IS  MS Dynamics AX  v rámci střední a východní Evropy používal Wavin Ekoplastik od roku 2000 IS MOVEX, postupně doplněný o samostatný IS pro řízení výroby, který měl zůstat zachován a nově se integrovat s MS Dynamics AX.

Řešení

Systém tlakové rozvody vody Ekoplastik PPRAnalytické práce, které implementačním pracím předcházely, byly společností Dynamica zahájeny  v  červnu 2011 a probíhaly současně ve společnostech Wavin Ekoplastik a Wavin OSMA. Cílem bylo připravit projektový a smluvní  rámec implementačních a migračních prací nutných ke spuštění nového systému od 1.1.2012. Součástí přípravných prací byla i analýza stávajících funkčních úprav Microsoft Dynamics AX 4.0  běžícího  v centrále pro střední a východní Evropu ve WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o. Polsko, pro jejich zahrnutí do implementace. Tento centrální provozní systém běžící v Polsku měl být využit i pro společnosti Wavin Group působících v České republice.

 Na projektu implementace se podílelo konsorcium  3  firem:

  • Dynamica a.s. realizující vlastní implementaci  MS Dynamics AX  ve společnostech Wavin Ekoplastik s.r.o. a Wavin OSMA  s.r.o. v oblastech nákup, prodej, sklady, finance, výroba (TPV, kalkulace, výrobní objednávky). Součástí prací byla migrace dat ze stávajícího IS MOVEX  a realizace nutných softwarových úprav vyplývajících  ze specifických požadavků  pro logistické a prodejní procesy v rámci České republiky a prodeje do zahraničí.
  • Bonair  S.A. Varšava v roli systémového integrátora a koordinátora projektu. Firma Bonair je dlouholetým partnerem společnosti Wavin Polsko, poskytující  podporu MS Dynamics AX.
  • IT Integris Systemy IT Sp. z o. o. Poznaň, realizující funkční úpravy centrálního MS Dynamics AX v oblasti výroby a logistiky a jeho integraci  se stávajícím systémem pro řízení výroby ve Wavin Ekoplastik. Firma Integris poskytuje společnosti Wavin Polsko dlouholetou  lokální podporu MS Dynamics AX v oblasti logistiky a výroby.

Systém Ekoplastik PPROrganizací dodávky projektu konsorciem 3 firem byly eliminovány možná rizika projektu vyplývajících ze specifických požadavků na přičleněni dvou českých firem ke stávajícímu, dlouhodobě provozovanému centrálnímu MS Dynamics AX  v Polsku.  Součástí projektu byla i integrace systému pro podporu řízení výroby běžícího pouze v České republice.

Projekt implementace byl zahájen  7.10.2011 a vycházel z  podrobně zpracovaného harmonogramu všech prací.  Implementace probíhala současně ve dvou firmách, vyžadovala úzkou koordinaci  jednotlivých oblastí řešení  a velmi důsledné projektové řízení. Ke krátké době implementace přispěla mimo jiné i velmi aktivní součinnost zákazníka na všech projektových úrovních. 

Významným prvkem v implementaci bylo nasazení funkčnosti Intercompany, významně zjednodušující a automatizující vzájemný obchodní vztah, logistické a fakturační procesy mezi výrobcem, společností Wavin Ekoplastik s.r.o a výhradním prodejcem pro  Českou republiku společností Wavin-OSMA s.r.o.

Součástí řešení bylo pokrytí několika skladovacích a distribučních míst rozmístěných na různých místech České republiky.

Ostrý provoz MS Dynamics AX ve společnostech Wavin Ekoplastik s.r.o.  a Wavin-OSMA s.r.o. byl úspěšně zahájen 1.1.2012. První měsíční závěrka byla zpracována počátkem  února 2012.

Přínosy

  • Řešením bylo dosaženo začlenění  Wavin Ekoplastik s.r.o.  a Wavin OSMA s.r.o.  do jednotného aplikačního prostředí  MS Dynamics AX se všemi výhodami, které toto uspořádání přináší. Centrálně spravované řešení tak  poskytuje  podporou i pro další závody  konsorcia Wavin  v rámci střední  a východní Evropy.
  • Zákazník přešel z textového prostředí původního IS MOVEX do moderního grafického prostředí, významně usnadňujícího a zpřehledňujícího zpracování všech denních agend.
  • Součástí implementace byla mimo jiné i integrace na stávající mailový systém v Lotus Notes s automatickým odesíláním obchodních dokumentů.
  • Dosažené naimplementované řešení MS Dynamics AX tak umožňuje jeho další rozvoj.


  Wavin_Ekoplastik_HT_system_plus