Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Yusen Logistic

Yusen Logistics je mezinárodní logistická společnost.

Realizace:

2012

Rozsah řešení:

Yusen Logistics (Czech) s.r.o. se rozhodla pro nasazení řešení v podobě Microsoft Dynamics CRM On-line, a to primárně z důvodu potřeby konsolidovat veškeré obchodní informace z různých druhů přeprav (lodní, letecká, kamionová apod.) na jednom místě.

Na úrovni vedení bylo rozhodnuto neintegrovat Dynamics CRM se všemi jednotlivými systémy, z nichž každý by samostatně pokrýval tu či onu oblast přepravy, ale zautomatizovat přenos informací z excelových tabulek prostřednictvím pravidelných importních dávek. To se společnosti Dynamica podařilo a Yusen Logistics má tak k dispozici jednotné prostředí, z něhož je možné čerpat informace jinak roztříštěné do mnoha firemních aplikací.

Produkty:

  • Microsoft Dynamics CRM

Integrace:

  • Autonomní řešení bez požadavků na integraci

Fáze implementace:

  • Analýza
  • Instalace
  • Školení klíčových uživatelů
  • Napojení systémů třetích stran
  • Customizace
  • Školení
  • Podpora náběhu ostrého provozu