Ready Firma

Balíček obsahuje doplňující nástroje a agendy pro komunikaci se zaměstnanci a podporu týmové spolupráce. V rámci obsahu modulu Ready Firma je možnost definování organizační struktury podniku a vztahů mezi zaměstnanci. Součástí modulu jsou však i nástroje pro rezervaci definovaných zdrojů firmy (auta, jednací místnosti, projektor, atd..). Součástí definice zdroje je také konkrétní schvalující žádosti o rezervaci. V modulu jsou také další specifické agendy pro podporu komunikace a týmové práce zaměstnanců jako jsou:

  • Nástěnka
  • Diskusní fórum s evidencí problémů a odpovědí
  • Knihovna Jokes (vtipy)
  • Galerie fotografií z firemních akcí