Ready Intranet

Základní modul balíku řešení Dynamica Ready, který reprezentuje základní funkce celého portálu. Ready Intranet se instaluje jako nejvyšší kořenový adresář celého portálového řešení (webu).

Základní modul balíku řešení Dynamica Ready, který reprezentuje základní funkce celého portálu. Instaluje se automaticky jako součást instalace prvního modulu. Ready Intranet se instaluje jako nejvyšší kořenový adresář celého portálového řešení (webu). Ostatní moduly se následně instalují jako podřízené webové aplikace v rámci portálového řešení. Po instalaci jsou v rámci celého intranetového portálu automaticky dostupné následující funkce:

  • Knihovna podnikových sestav a reportů
  • Knihovna šablon a vzorů dokumentů používaných v rámci celého intranetového portálu
  • Wikipedie "Příručka uživatele"

kromě toho jsou k dispozici přednastavené seznamy:

  • Úkoly
  • Podnikový kalendář
  • Interní oznámení / Press centrum

Součástí instalace jsou také přizpůsobeny webové části, které lze parametricky přidávat do jednotlivých webových stránek portálu, zobrazující:

  • Přehled plnění úkolů podle stavu (nezahájené, probíhající, dokončené, odložené)
  • Kurzovní lístek národní banky (ČNB, ECB)
  • Prohlížeč Flash prezentací