Ready Projekt

Ready Projekt je platformou pro vytvoření portálu pro řízení interních projektů. Interní projekt může být definován pro libovolnou akci od důležité vývojové úlohy, přes marketingovou akci až po organizační změnu.

Volitelný modul Ready Projekt je připravenou platformou pro vytvoření portálu pro definování a řízení interních projektů ve firmě. Interní projekt může být definován pro libovolnou akci v rámci firmy od důležité vývojové úkoly, přes marketingovou akci až po organizační změnu, nebo nákup výpočetní techniky. Ready Projekt umožňuje nejen specifikaci projektu a jeho cílů, ale také definici projektového týmu, plánování a řízení projektových úkolů plnohodnotný management projektových dokumentů a zápisů z porad. Balíček je proto kompletním nástrojem pro řízení interních úkolů v rámci firmy, ale může být také využit pro řízení externích projektů v případě projektově orientovaných zákazníků.

Součástí modulu jsou základní agendy:

  • Definice jednotlivých projektů
  • projektových úkolů a jejich stavu

jakož i dokumentové knihovny provázány s konkrétním projektem pro

  • evidenci agend a zápisů z porad
  • projektové dokumenty

součástí modulu jsou i přednastavené přehledy umožňující:

  • vyhodnocení stav plnění úkolů podle projektu
  • filtrování jednotlivých projektů podle jejich stavu