Dynamica v médiích

Informační systém pro štíhlou firmu

Tradiční postupy řízení, které se vyvíjely a používaly desítky let, jsou dnes
víceméně překonané. Výrobní podniky více než dřív hledají odpovědi na
stále se opakující stejné otázky: „Jak vyrobit kvalitněji? Jak vyrobit dříve?
Jak vyrobit s menšími náklady?“
Jednou u nás stále ještě ne zcela zažitou cestou zvýšení výkonnosti podniku
může být cesta tzv. „štíhlé výroby“ (Lean Manufacturing). Klíčovým pojmem
štíhlé výroby je pojem hodnota. Za hodnotu se považuje pouze taková
vlastnost výrobku, která je přínosem pro zákazníka a za kterou je zákazník
ochoten zaplatit. Vše ostatní, co nepřispívá k hodnotě finálního produktu, je
považováno za zbytečné a musí být identifikováno a eliminováno.

 

7 rad pro výběr ERP systému

Dobré zprávy z české ekonomiky a hospodářský růst zvyšují zájem podniků o ERP systémy. Lze se tedy domýšlet, že jde o vzájemnou korelaci – ekonomický růst přispívá k zájmu o ERP a zároveň ERP systémy pomáhají podnikům zlepšovat jejich hospodářské výsledky. 

 

Magistrát Hradce Králové zařídil speciální callcentrum pro slabozraké operátorky

Kom_centrum.jpg

Callcentrum královéhradeckého magistrátu je přizpůsobeno slabozrakým.
Volajícím odpovídají přímo operátorky a nemusí je nikam přepojovat.
Callcentrum získalo cenu Microsoft Awards.

 

Automatizace v personalistice

CONNECT!

Personální agentury se pohybují v silně konkurenčním prostředí, proto musí HR konzultanti zvládat značné pracovní tempo při vysoko nastavených plánech plnění. Výhodu získává ten, kdo nejrychleji a nejefektivněji spojí volnou pozici s vhodným kandidátem.

 

Microsoft Awards 2014: Nejlepší projekty vyhlášeny

Channelworld.cz

Přinášíme přehled nejzajímavějších IT projektů uskutečněných v roce 2013 certifikovanými partnery společnosti Microsoft v České republice.

 

Jiří Stříbrný - Top 30 IT osobností

Letošním největším úspěchem Jiřího Stříbrného je uvedení komplexního informačního systému do provozu ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) v Brně.

 

Firemní odtučňovací kůra - Šetřete díky štíhlé výrobě

Výrobní podniky se v sílícím konkurenčním prostředí usilovně snaží najít nové odpovědi na stále se opakující otázky: Jak vyrobit kvalitněji? Jak vyrobit dříve? Jak vyrobit s menšími náklady? Zdá se, že tradiční postupy řízení, které se vyvíjely a používaly desítky let, dospěly na hranice svých možností. Je tedy třeba hledat nové cesty. 

 

ERP SYSTÉMY VE VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI V PRAXI

V současnosti je nasazení ERP systémů nutné pro většinu firem. Zvyšují díky nim svoji konkurenceschopnost. Kvůli snižování počtu zaměstnanců v IT odděleních podniky často využívají externí dodavatele těchto systémů. To může být problém, protože jsou na nich pak v mnoha případech závislé.

 

Může být práce personalistů efektivní?

Hlavním úkolem personalisty je najít nejvhodnějšího kandidáta pro obsazovanou pozici, nebo naopak konkrétního člověka umístit na pozici, pro niž se ideálně hodí. Tento zdánlivě jednoduchý úkol je ale složitější, než by se mohlo zdát. 

 

PERSONÁLIE

Gemma Systems: Vladimír Diatka a Boris Bělousov

 

Jak zefektivnit práci personální agentury?

Hlavním úkolem každého personalisty je najít nejvhodnějšího kandidáta pro obsazovanou pozici, případně konkrétního člověka umístit na pozici, pro kterou má vhodné znalosti a schopnosti.

 

Office 2013 a Dynamics CRM

Dnes se podívejme, jak je nová verze Outlook 2013 připravena úzce spolupracovat s Microsoft Dynamics CRM.

 

Neztrácejte kontrolu nad kontakty

V minulém článku jsem slíbil, že odpovím na otázky čtenářů. Dostal jsem jednu jedinou a ta zněla: „Jaký je rozdíl mezi BCM a CRM?“ Musím se přiznat, že jsem impulsivně reagoval: „To je přece na první pohled zřejmé, nebude o čem psát :-(“. Nakonec se však ukázalo, že tak jednoduché to není.