Informační systém pro štíhlou firmu

Tradiční postupy řízení, které se vyvíjely a používaly desítky let, jsou dnes
víceméně překonané. Výrobní podniky více než dřív hledají odpovědi na
stále se opakující stejné otázky: „Jak vyrobit kvalitněji? Jak vyrobit dříve?
Jak vyrobit s menšími náklady?“
Jednou u nás stále ještě ne zcela zažitou cestou zvýšení výkonnosti podniku
může být cesta tzv. „štíhlé výroby“ (Lean Manufacturing). Klíčovým pojmem
štíhlé výroby je pojem hodnota. Za hodnotu se považuje pouze taková
vlastnost výrobku, která je přínosem pro zákazníka a za kterou je zákazník
ochoten zaplatit. Vše ostatní, co nepřispívá k hodnotě finálního produktu, je
považováno za zbytečné a musí být identifikováno a eliminováno.

Celý článek Tomáše Hanáčka ze speciálu IT pro výrobní podniky (vychází jako příloha časopisu IT Systems) si můžete přečíst zde:

Dynamica_Lean Manufacturing Dynamica_Lean Manufacturing