Technické služby k dodávaným softwarovým řešením

Nabídka IT služeb k dodávaným SW řešením

Společnost Dynamica poskytuje  svým zákazníkům, širokou nabídku IT technických služeb pokrývajících kompletní hardwarová a softwarová řešení dodaných IT systémů po celou dobu jejich životního cyklu. Cílem je poskytnout  komplexní nabídku služeb a péči pokrývající dobu od dodání hardware a software ve stadiu projektu implementace, přes  podporu ostrého provozu až po další rozhodování o budoucích inovacích.

Veškeré služby jsou poskytovány týmem zkušených certifikovaných systémových specialistů.

Nabídka služeb

 • Návrh optimálního řešení IT infrastruktury, konzultace a podpora v předsmluvní fázi dodávky IT řešení
 • Administrace operačního systému  MS Windows Server
 • Administrace databáze  MS SQL
 • Administrace dodávaných ERP, CRM a MS Sharepoint systémů
 • Instalace patches a rozšiřujících softwarových komponent
 • Řízení přístupu, autorizace, audit změn
 • Bezpečnost IT systému
 • Monitorování hardwarových a softwarových částí systému, predikce chybových stavů
 • Optimalizace a ladění výkonnosti systému
 • Zálohování a obnova dat
 • Sestavení a otestování plánu obnovy chodu systému (Disaster Recovery Plan)
 • Alokace a údržba systémových prostředků pro náhradní zpracování, zajištěný vysoké dostupnost IT systémů
 • Migrace platforem
 • Virtualizace serverů
 • Podpora pro síťovou infrastrukturu, vybudování zabezpečených VPN komunikačních kanálů k propojení lokalit zákazníka nebo
 • Optimalizace provozu tiskových služeb
 • Umístění monitorovacích nástrojů u zákazníka, automatický vzdálený reporting do centra podpory technických služeb Dynamica
 • Konzultace a školení
 • Poradenské služby

Formy a způsoby poskytování služeb

 • Služby technické podpory lze provozovat na libovolné smluvní bázi od běžné objednávky prostřednictvím Help Desku  pro jednotlivé případy až po trvalý outsourcing technických služeb na základě smluvního vztahu zajišťující zákazníkovi pravidelný a neustále dostupný servis s předem navrženým rozsahem poskytovaných služeb nebo formou úplného outsourcingu.
 • S rozvojem komunikačních technologií je převážná část služeb poskytována vzdálenou formou prostřednictvím bezpečného připojení prostřednictvím VPN.  Určité druhy služeb, u kterých není možné vzdáleného připojení použít, je prováděno s výjezdem k zákazníkovi.
 • Na straně společnosti Dynamica je preferováno, aby se zákazníkovi věnoval a případné problémy řešil systémový pracovník, který se podílel na implementaci a dodávce IT řešení, zná dobře jeho systémové prostředí a je s ním v trvalém kontaktu. O každém systémovém zásahu je vytvářen interní záznam a průběh prací je trvale monitorován. Tento přístup má přímý dopad kvalitu a pružnost poskytovaných služeb.
 • Pro zajištění vysoké dostupnosti jsou služby poskytovány společně s partnerskou společností Gemma Systems.

Výhody a přínosy

 • Vytvoření stabilního spolehlivého HW a systémového prostředí pro chod IT řešení
 • Plné přizpůsobení rozsahu služeb potřebám a požadavkům zákazníka  s ohledem na jeho odborné nebo personální zázemí v oblasti IT
 • Nepřetržité provádění služby, časová dostupnost a zastupitelnost
 • Zajištění vysoce kvalifikované a odborně poskytované služby
 • Eskalace systémových problémů dle priorit
 • Smluvní zajištění reakčních časů
 • Plný ourcourcing IT služeb bez potřeby zaměstnávat vlastní IT zaměsntnance
 • Pokrytí v rámci ČR a SR